Ur Sv Dagbladets IDAGsida, artikelserien "SOMMARVIS" av Anna Bornstein
SOMMARVIS 4:  Kloka tankar om tid, liv och mening   (2001-07-19)

"Våra tankar är som
                           vilda hungriga hästar"

Kinesiskan Fan Xiulan drabbades i 30-årsåldern av en svår blodsjukdom, och läkarna förklarade att hon var döende.  Då beslöt hon att bota sig själv med hjälp av det som farmor och gammelfarfar en gång hade lärt henne när hon var en ung flicka.  I dag är hon och hennes qigongmetod kända över hela världen.

Qi-kraften. Efter att ha botat sig själv från en allvarlig sjukdom med hjälp av qigong, flyttade Fan Xiulan till Peking där hon utvecklade en egen qigongmetod - Biyun.  Den inåtvända stillheten är hjärtat i all qigongträning. Genom den kan vi se djupare och förstå de bakomliggande orsakerna till våra fysiska och psykiska besvär, menar hon. 
Foto: Anders Holmquist


För att komma
i kontakt med de osynliga krafterna inom oss och bli mer hela, måste vi lära oss att slappna av. Avslappning är nyckeln till att nå ett djupare tillstånd, säger den kinesiska läkaren och qigongmästaren Fan Xiulan.
Det är hennes ögon som får mig att tänka att hon vet vad hon talar om. De har ett outgrundligt uttryck, som om de blickade både utåt och inåt på en och samma gång.
När hon går, handlar i snabbköpet eller instruerar sina elever i qigongens detaljer upplever man att det inte bara är en medelålders kvinnokropp som förflyttar sig genom rummet eller utför sysslor. I varje steg, i varje gest, finns något mer, en närvaro som tycks uppbackad av den stora livskraften eller qi-kraften som den kallas i Kina, och som säger: Jag finns, jag är. 

Kanske är det
detta som det innebär att vara qigongmästare - att kunna balansera mitt i vardagen, fullt närvarande och medveten om djupen och styrkan i själva livet.
Om man vill öka sin livskraft behöver man bli medveten om den osynliga tillvaron, framhåller Fan Xiulan. Man behöver utveckla sina hjärte-krafter, sitt inre, sin själ. Sträva efter att leva i kärlek och jämlikhet, i harmoni med naturen. Den högsta etiken, "de", i den traditionella kinesiska medicinen syftar på ett tillstånd där man är i balans med livskraften utan att vare sig bromsa eller skynda på saker och ting.
Det spelar ingen roll hur skickligt man utför qigongrörelserna till exempel, hur stor koncent-ration man har. Om man inte försöker bli en god människa kan man i alla fall inte på ett genom-gripande sätt bygga upp sin qi - livskraft - och förverkliga sin fulla potential.
Man behöver bli mer medveten om sin miljö, om vad man äter, sina relationer till andra varel-ser och lära sig varva den utåtriktade verksam-heten med stunder av stillhet, när man vilar i sin mitt.

I Kina lyfter ingen på ögonbrynet vid tal om till exempel "blockeringar" i energifälten. Tvärtom, diagnostiseras en sådan, så gör man allt för att försöka upplösa den, från att träna qigong och underkasta sig akupunkturens subtila nåltortyr, till att lära sig tänka annorlunda, bli mindre girig eller säga ifrån när man blir trampad på.
Världen av osynlig energi är för Fan Xiulan den verkliga världen, den värld där hon hämtar kunskap både om hur hon ska hjälpa sina patien-ter och elever om hur hon ska leva sitt eget liv.
Det var Fan Xiulans farmor och gammelfarfar, båda läkare och qigongmästare, som i hennes barndomshem i norra Kina invigde henne i livs-kraftens hemligheter. Medan de andra barnen lekte ute på fälten fick hon lära sig att tömma sinnet på alla intryck och vila i stillheten i tillvarons mitt.
Farmodern tränade henne också i qigongens kampkonster, där det gäller att maka sin egen person åt sidan med dess förväntningar, ambitioner och rädslor för att släppa fram de verkligt stora, opersonliga krafterna bakom den.

Hon undervisade henne om allt hon själv lärt om läkeörter och visade henne hur det hon kallar livskraften genom den medicinska qigongen kunde ställas i läkandets tjänst.
Men qigong kunde på den tiden inte utövas som yrke i Kina eftersom det inte var sank-tionerat av staten. Fan Xiulan utbildade sig till förskollärare, gifte sig så småningom med en matematiker och fick två barn.
Förhållandena i Kina var svåra. Den dagliga överlevnaden krävde all uppmärksamhet och arvet från farmodern skulle kanske ha gått förlorat om Fan Xiulan inte i 30-årsåldern drabbats av en svår blodsjukdom. När läkarna ingenting kunde göra och förklarade att hon var döende, beslöt sig Fan Xiulan för att försöka bota sig själv med hjälp av qigong, berättar hon i sin bok Qigong enligt Biyun  (Svenska förlaget, 2000).
Hon tränade intensivt i sju dagar enligt de metoder hon lärt av sin farmor. Vid ett tillfälle, efter ett två timmar långt pass stilla qigong, fick hon en stark och tydligt intuitiv känsla av att sjukdomen vände. Hon såg sin farmor för sin inre blick och förnam starkt hennes närvaro. Hon skriver: "Jag kände att de subtila energi-kanalerna mycket snabbt öppnades och att hela min varelse genomströmmades av kraft."

När Fan Xiulan
lät ta nya prover på sjukhuset konstaterades det att alla hennes värden var normala. Upplevelsen blev en vändpunkt.
- Jag kände det som om jag blivit pånyttfödd, berättar hon. När jag såg tillbaka på mitt liv tänkte jag att allt som hänt mig kanske hade varit nödvändigt för att föra mig fram till det här upp-vaknandet, att det var qikraften från de tidigare generationerna i min släkt, från farmor och gammelfarfar, som väglett mig. Om det hos Fan Xiulan funnits en kluvenhet ifråga om andligt och materiellt, osynligt och synligt, så försvann den nu.
Själv säger hon:
- Jag hade plötsligt en så oerhört klar blick, både när det gällde diagnoser av och botemedel mot sjukdomar. Den kunskapen fick jag inte genom medvetet tänkande eller medvetna ansträngningar utan tvärtom genom kontemp-lation, förklarar hon.
Efter sitt tillfrisknande återvände hon till förskolan där hon arbetat. Men hennes liv hade förändrats i grunden. Hon menar att hon upp-fattade människors tankemönster genom en direkt kommunikation som går bortom språket.

Hon sökte upp och fick undervisning av mästare inom den kinesiska zenbuddismen och qigongtraditionen, bland annat abboten på Shaolintemplet, som blev hennes lärare. Qigongen var återigen populär i Kina och utvecklades på 1980-talet mycket snabbt.
Så småningom omskolade Fan Xiulan sig till läkare i traditionell kinesisk medicin, med medicinsk qigong som specialitet. Hon kände att när hon själv fått livet tillbaka så hade hon ett kall att hjälpa andra människor.
- Det var inte mitt ego, inte mitt jag som ville det. Det var livskraften som vällde fram inom mig, förklarar hon. Jag var verkligen en annan människa. Förut hade jag alltid i första hand tänkt på mina barn och familjen och på det som stod mig nära. Nu minskade det i betydelse. Det var som om jag kommit ut ur redet.

Fan Xiulan flyttade
med sin familj till Peking där hon utvecklade sin egen qigongmetod och grundade ett hälsohem för äldre. Där har hon sedan dess arbetat med före detta gruv-textil- och byggnadsarbetare vars hälsa brutits ner i industrin. Många av patienterna blev återställda, och Fan Xiulans qigongmetod, Biyun, fick erkännande från medicinska kretsar.
En av dem som konsulterade henne var Ciu Yueli, Kinas före detta hälsominister. Han hade länge lidit av svåra hjärt- och kärlproblem och var mycket sjuk. Under Fan Xiulans övervak-ning förbättrades hans tillstånd radikalt, vilket ledde till att Biyun-metoden i honom fick en trofast vän. Ciu Yueli blev under den tiden ordförande i World Academic Society of Medical Qigong.

Den nationella televisionen gjorde en tv-serie om Biyunmetoden, som gick i flera repriser. Fan Xiulan inbjöds till Japan, Tyskland, Sverige och USA. I Sverige, som hon sedan 1992 har besökt ett par gånger om året, har metoden fått ett starkt fäste.
För Fan Xiulan är den inåtvända stillheten själva hjärtat inte bara i all qigong träning, utan också i hennes arbete som läkare.
- Genom att stilla mig kan jag se djupare och förstå de bakomliggande orsakerna till olika besvär, förklarar hon. Jag upplever den speciella karaktären hos olika läkeörter och kan positivt påverka deras effekter. Jag använder även färger, toner och dofter i läkande syfte.

I dagens samhälle med dess onaturliga miljöer och myckna elektricitet skapas det nya former av stress som människan inte tidigare utsatts för, framhåller Fan Xiulan. En sådan stress kan i det långa loppet skada nervsystemet och ge upphov till kroniska besvär. Därför är det viktigt att lära sig att stilla sitt sinne och dagligen öva avslappning.
- Vi strävar efter balans, men våra tankar är som vilda hungriga hästar, säger hon. De vill bara ha mer och mer. Genom att rikta koncent-rationen inåt återställer man harmonin. Först när man nått balans kan man lyfta sig själv till en högre nivå av liv och få en ny förståelse av helheten.
- En annan viktig nyckel till våra osynliga skatter är, enligt Fan Xiulan, att vi lär oss att älska oss själva - inte vårt ego, utan vårt sanna väsen.
- Om man inte älskar sig själv, hur ska andra kunna älska en? Genom att älska sig själv ger man sig själv mycket kraft. Man behöver på-minna sig om hur fantastiskt ens väsen är - både i fysiskt och psykiskt avseende. Och lära sig att medvetet uppskatta dess möjligheter, säger hon.
- Andra människors kärlek är osäker, de kan tröttna eller överge en. Den kärlek som man alltid kan räkna med, är den kärlek man har till sig själv.

 

Fan Xiulans träningstips

Avslappningen är en oumbärlig inledning till varje träningspass i Biyunmetoden.
-  Säg till ditt huvud:
Nu ska jag slappna av, nu vill jag inte bli störd av några tankar.
-  Säg till ditt hjärta:
Nu ska jag ge mig själv mycket omtanke och kärlek.
-  Tag tre långsamma djupa andetag, visualisera att ditt väsen öppnar sig som en blomma.

Gå in i känslan att ge dig hän åt denna upplevelse.
-  Avslappningen underlättas av att du har ett leende på läpparna eller av att du hittar ditt "inre" leende.
I Biyunmetoden lär man sig att medvetet rikta kärlek mot olika aspekter av sin varelse. Kärlek förhöjer livskraften. Och den hjälper oss att slappna av. När man till exempel efter ett qigongpass masserar eller klappar kroppen och dess olika delar, eller visualiserar dess inre organ, så gör man det med kärlek och uppmärksamhet.
En annan hjälp i avslappningen är att lägga tungan mot gomtaket. På så sätt, säger Fan Xiulan, förbinds viktiga energikanaler med varandra.

Tänk dig sedan att du befinner dig på en naturskön plats. Bakom dig finns höga berg och skog. Ovanför välver sig en klarblå himmel. Under dina fötter finns en mjuk matta av gräs och blommor. Framför dig öppnar sig en stilla och klar havsvik. Visualisera dig själv som ung och vacker, det ger också viktiga signaler till kroppen.

Rikta din kärleksfulla uppmärksamhet mot kroppens olika delar och invänta avslappningen.
Gå först igenom kroppens framsida, pannan, näsan, munnen, halsens framsida, bröstkorgen, magen, lårens framsida, smalbenen, fötternas ovansida.
Därefter, på liknande långsamt och inkännande sätt, kroppens baksida: bakhuvudet, nacken, ryggen med mera, sedan kroppens sidor.
Och till slut kroppens inre organ: hjärnan, strupens insida, hjärnan, lungorna, hjärtat. Buken och dess organ, underlivet.

Tillbaka