START RECONNECTIVE HEALING RECONNECTION ERIC PEARL KONTAKT/PRISER LÄNKAR

RECONNECTIVE HEALING - ÅTERKOPPLING

En ny healingmetod - introducerad av amerikanen Eric Pearl, känd med sin bok "Väck din inre healer"

RECONNECTIVE HEALING

RECONNECTIVE HEALING är en mycket högre form av healing-energier än vi tidigare upplevt.

RECONNECTIVE HEALING är mer än energi. Det är ljus och information.

RECONNECTIVE HEALING läker dig, inte bara sjukdomen eller symtomen utan stämmer in dig i en ny frekvens och återknyter kontakten med de helande energierna i universom.

Reconnective healar alltid - fast kanske inte exakt på det sätt man väntade sig. Universum vet vad vi behöver men kanske inte det vi själva förväntar oss eller tror att vi vill ha.

Healingen sker på flera plan; på din fysiska kropp, din mentala hälsa, din själ samt på flera andra plan som det inte går att sätta ord på. Vilken form än helandet tar är mellan dig och dessa frekvenser och är speciellt och unikt för just dig.

Healingen kan ge effekt ögonblickligen och kraftfullt eller stillsamt och ibland dröja flera veckor innan du känner något.

Om du har fysiska besvär kan dessa försvinna. Dina relationer kan förbättras och livet kan kännas lättare att leva.


Återkoppling

Bakgrund

Idag vet vi att vi har två kedjor (strängar) i varje DNA-molekyl, - basen för vår genetiska kod med information. (Strängteorin är ett sätt att se byggstenar av materia och energi, de mest fundamentala partiklarna i universum, beskrivs som öglor av strängar som vibrerar på specifika frekvenser)

Teorin bakom RECONNECTIVE HEALING är att vi i den avlägsna historien fungerade med hjälp av 12 DNA-strängar, som innehöll en mycket större mängd information, istället för de 2 strängar från vilka vi nu verkar.

RECONNECTIVE HEALING handlar alltså om att återfå vissa aspekter från en tid då människosläktet var en långt mer fullkomlig art.

RECONNECTIVE HEALING stimuler dina DNA-strängar och dina energikanaler så att du får en återkoppling till ditt ursprungliga tillstånd av helhet och enhet, låter ljus och information flöda genom de fysiska, mentala, emotionella och själsliga nivåerna i dig och accelererar din kontinuerliga evolution och utveckling.

Vad menas med återkoppling?

För länge sedan var meridianerna (akupunkturlinjer) på våra kroppar sammanlänkade med rutnätet som omger vår planet och korsar vid kända kraftplatser som Machu Picchu och Sedona.

Dessa linjer fortsatte längre ut och sammankopplade oss med ett väldigt rutnät som band oss samman med hela universum.

Våra kroppar innehåller egna uppsättningar av energilinjer och punkter och även om de bara är rester av vad de en gång var, fortsätter dessa linjer att tjäna som vår förbindelselänk till universum: en kanal som underlättar vår kommunikation av energi, ljus och information mellan stora och små, macro-kosmiska och mikrokosmiska, universum och människosläktet.
Mänskligheten blev med tiden avskild från dessa linjer och vi förlorade vår medfödda länk till universum och distanserade oss från vår tidigare snabba och expansiva grad av evolution.

Vad är Reconnective Healing?

RECONNECTIVE HEALING är en återkoppling mellan oss och det vi en gång var. Reconnective Healing är en form av healing som är här på jorden för allra första gången. Den återkopplar oss till universums fullkomlighet medan den återkopplar oss till vår egen varelses fullkomlighet och den vi verkligen är.

Den anses kunna återkoppla (reconnect) oss till universum och vår innersta essens, inte bara genom en ny uppsättning healing frekvenser, utan genom en möjligen helt ny bandbredd. Dess faktiska existens har visat sig tydligt både i praktiken och i laboratorier.

Det forskas grundligt kring RECONNECTIVE HEALING och denna återkoppling, får starkt stöd av de senaste teorierna på de nukleära och kvantfysiska områdena.


 

HUR GÅR DET TILL

UPPLEVELSEN

FORSKNING/ARTIKLAR

LÄNKAR

FRÅGOR OCH SVAR

 

 

The Reconnection följer ett strikt schema över de 102 punkter och linjer (meridianerna) som finns i kroppen. När återkoppling görs skapas nya förbindelse-linjer (axitoniala linjer) som öppnar ett flöde av ljus, kärlek och information mellan oss och Universum.

 

www.thereconnection.com/
sweden/history.html


www.thereconnection.com/
sweden/faq.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min mottagning:
Allhelgonagatan 9, Skanstull (se karta)

Innehar F-skattsedel
och ansvarsförsäkring

Allhelgonagatan 9, 118 58 Stockholm, T-Skanstull
Tfn:070-750 75 00,08-600 37 31 gittank57@gmail.com
www.kraftochform.com