Start

Vad är Instant Transformation

Mer om Instant Transformation

Om oss

Hur går det till

Morfiska fält

Hur går det till?

Vi kommer överens om tid och plats för att ses.

Innan sessionen är det också bra att du tänker över vad det är du vill förändra, fysiskt, mentalt och/eller emotionellt. Skriv gärna en lista.

Genom detta har du redan påbörjat din förändring och transformation.
Du behöver inte ”tro” på Fältet eller kvantfysik för att uppnå förändring och för att en transformation ska kunna ske, men det är en fördel att ha ett öppet sinne och släppa sitt ”huvud/mind” innan och under sessionen, för att underlätta ”saker att hända”.

Som Instant Transformation Practitioner assisterar vi dig genom att ställa öppna frågor och samtidigt "gå ur vägen" och öppna upp för en större medvetenhet i det "kvantfält" där transformationen sker.

Genom att medvetandegöra vad som ligger i våra kroppstillstånd eller våra känslor/tankar kan vi bli ännu mer medvetna och ”öppna upp” för förändring.

Inom kvantfysiken utgår vi ifrån att våra kroppar och våra känslor talar till oss och bär på viktig information. Hur vi ser på oss själva och våra känslor skapar den verklighet vi lever i varje dag. Under sessionen tittar vi på vilken information det handlar om för att transformationen ska kunna ske.

Transformation kan gå väldigt snabbt, vilket skiljer sig stort från det vi har blivit lärda om verkligheten – att allt måste processas och att läkning tar tid. Men när informationen är borta, så behövs ingen process.

Under en session kan det ske stora och små förändringar, men det händer alltid någonting!

Självklart arbetar vi under tystnadsplikt.

Instant Transformation är lätt - enkelt och lekfullt.

Vill du beställa tid till en session eller få mer information är du välkommen att ringa, smsa eller maila till:

Ferenc Huber
tel/sms: 070-422 3731 eller mail: ferench2323@gmail.com

Birgitta Huber Kristoffersson
tel/sms: 070-750 75 00 eller mail: gittank57@gmail.com