Start

Vad är Instant Transformation

Mer om Instant Transformation

Om oss

Hur går det till

Morfiska fält

Mer om Instant Transformation

Instant Transformation erbjuder djup fundamental och ofta förvånansvärd snabb förändring på olika tillstånd i kroppen som fysiska smärtor, även på det mentala eller det emotionella tillståndet.

Det fungerar också på många andra saker i livet som relationer, negativa mönster m m.

Under en session i Instant Transformation utgår vi ifrån kvantfysikens grundprinciper att medvetenhet har en avgörande betydelse för vår verklighet. Utifrån denna kvantfysiska princip arbetar vi under en session - som kan ha omedelbara effekter -på människans mentala, emotionella och fysiska tillstånd.

Det finns inga garantier att det händer ”stora saker” men i de allra flesta fall blir det resultat. Det är alltid klienten som väljer förändringen – ”coachen” assisterar och guidar klienten igenom sessionen.

I Instant Transformation håller vi oss borta från flum och mysticism och är förankrade i forskningen inom kvantfysik och medvetenhet. Det kan ibland verka för otroligt för att vara sant med snabbheten och resultatet i en transformation, – vi är lärda att förändring måste ta tid – men det behöver den inte – hemligheten ligger i att vi människor bär på ”storys” om saker och ting i livet och skapar övertygelser om varför t ex en smärta har uppkommit. Våra ”storys” håller ofta denna smärta på plats.

Dessa ”storys” avslöjas under sessionen och lyfts fram i ljuset och utifrån det man inom kvantfysiken benämner som obervation kan övertygelsen (storyn) inom loppet av några sekunder upphöra (kollapsa) och släpper samtidigt ofta tillståndet permanent.

Metaforen är att vi alla har biologiska hårddiskar som bär information om allt vi lärt oss att tro och är övertygade om. På hårddisken kan även konflikter finnas som ofta orsakar problem på olika plan. Det är denna information vi blir medvetna om när vi lyfter fram ”storyn”. Vi bokstavligen o-skapar informationen under en session i Instant Transformation och där sker det som många skulle säga ”det här är för bra för att vara sant”. Många människor har fått fantastisk hjälp av en sådan session.

Vi dömer ingen och framför inga sanningar. Bara klienten vet vad som är sant.

Instant Transformation är lätt – enkel och lekfull.

Är DU nyfiken och redo för en förändring?

Ta då kontakt för mer information och bokning med

Birgitta Huber Kristoffersson tel: 070-750 75 00,
mail: gittank57@gmail.com

Ferenc Huber tel: 070-422 37 31
,
mail: ferench2323@gmail.com

Diplomerad och Certifierad Instant Transformation Practitioner
av Mikael Säflund

Introduktionspris 700 kr (ordinarie pris 1 200 kr)