Logotype

Kraft & Form
                   


Aktuellt
Akupunktur
Instant transforma-
tion/ Kvanttrans-formation

Reconnective healing
The Reconnection

Reiki Healing
Energimassage
Healingmassage
Akupressurmassage

Qigong
Kurser
Företagslösningar
FAR fysisk aktivitet
på recept

RGRM-metoden
Event
E-post
Länkar

Karta

Till startsidan

Presentkort

Qigongkurser

Fysisk aktivitet på Recept-FAR

Medicinsk Qigong enligt Biyun som Fysisk Aktivitet på Recept  

Qigong enligt Biyun är en metod för att förbättra allmänhälsan, förebygga ohälsa, motverka stress och spänningar.

Metoden bygger på en helhetssyn där människa och natur, kropp och själ samverkar med varandra. Den är jordnära och praktisk och innefattar både enkla, mjuka rörelser och avslappning. Man använder fokuserad medveten koncentration på den fysiska kroppen och balanserar därigenom kropp och medvetande.

Den är inte tidskrävande och lätt att lära och utöva,även av rörelsehindrade.

Hur går det till?
För att lära sig Biyun-metoden går man på kurs hos en utbildad och godkänd instruktör.

Kursen omfattar minst 10 timmar. Programmet tränas in ordentligt under ledning av instruktören och man får kunskap om de olika övningarnas utförande och effekter. Kursen innehåller också viss teori om traditionell kinesisk egenvård.

Kursdeltagarna får en CD med enkla instruktioner och en bok med både bilder på övningarna och skriftlig beskrivning av dem, allt för att underlätta den egna träningen och fortsatt egenvård.

Metoden innebär alltså att efter genomgången kurs kan man själv bättre sköta sin hälsa genom att träna med stöd av CD:n.

Om träningen visar sig förbättra utövarens hälsa, kan detta innebära att behov av medicin och andra terapiformer minskar. Framförallt för den enskilde är det alltså inte bara hälsofrämjande utan också bra ur ekonomisk synpunkt även om man själv betalar avgiften för en qigongkurs.

Genom medicinsk Qigongträning:

  • balanseras kropp & själ och stress och spänning motverkas
  • lindras kronisk smärta och stärks immunförsvaret
  • stärks leder, muskler, senor, nervbanor och cirkulationen blod och lymfa
  • förbättras koncentration, inlärning, allmänhälsan, psykiskt välbefinnande
  • förebyggs och rehabiliteras sjukdomar samt motverkas åldrandeprocessen

FaR-ledare:
Jag är utbildad och diplomerad FaR®-ledare vilket innebär att jag tar emot kunder med Fysisk aktivitet på Recept från läkare, sjukgymnaster, leg vårdpersonal etc.

Kontinuerlig start av kurser på dagtid, kvällar och helger. Startar gärna även kurser hos Dig.


Lite om Biyunmetodens grundare Fan Xiulan:
Fan Xiulan är utbildad läkare i TCM, (traditionell kinesisk medicin) och auktoriserad QiGong-mästare av kinesiska hälsovårds myndigheter. Hon är styrelse-ledamot i World Academic Society of Medical Qi Gong och vice generalsekreterare i Chinese Academic Society of Medical Qi Gong. Fan Xiulan är verksam i bl.a. Skandinavien, Kina, Tyskland, USA och Brasilien.

Sedan Biyunmetoden kom till Sverige i början av 1990-talet har cirka 1 100 instruktörer och ledare (april 2009) utbildats och godkänts av Fan Xiulan, som auktoriserar instruktörer i Biyunmetoden.

Utbildningen är godkänd av Educational Department of the Chinese Academic Society of Medical Qi Gong.
Idag har Biyunmetoden spritts till cirka 100 000 svenskar (2009), och metoden ingår bl.a i utbildningen av SPA-konsulenter på Örebro universitet och används inom många landsting, både som friskvård och rehabilitering och har även undersökts i svensk forskning.
(Se:www.gronadraken.se under ”forskning” och ”hälsoeffekter” och www.biyun.se)


För  information och tidsbeställning kontakta:

Birgitta Kristoffersson-Huber

diplomerad akupunktör-3 år utbildning i Traditionell Kinesisk Medicin
certifierad
Reconnective healer och The Reconnection  
diplomerad Reiki
healer
certifierad Instant Tran
sformationer/Practionier
diplomerad instruktör i medicinsk Qigong enl Biyun
diplomerad egenvårdsterapeut
diplomerad FaR®-ledare
diplomerad RGRM-terapeut
utbildad energimassör
utbildad undersköterska
utbildad rytmikpedagog
många års erfarenhet av meditation och personlig utveckling

Mottagning: Allhelgonagatan 9, Skanstull (se karta)
Tfn: 070-750 75 00, 08-600 37 31
E-post:
gittank57@gmail.com

Tillbaka

Fan Xiulan, grundare av Medicinsk Qigong enl Biyun

Senast uppdaterad
2024-03-24
©www.ckskrivodesign.com


Aktuellt I Akupunktur l Instant transformation/Kvanttransformation I Reconnective healing I The Reconnection I Reiki Healing I Energimassage l Healingmassge l Akupressurmassage l Qigong I Kurser I Företagslösningar l FAR l RGRM I Event I E-post l Länkar l Karta l

Kraft & Form